Pepijas modes skate

30. aprīlī Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrā „Pepija” notika Pepijas modes skate. Meitenes pierādīja savu radošo talantu, prasmes, izdomājot un demonstrējot tērpu Pepijas uzstāties publikas priekšā, tomēr visas modes skates dalībnieces drosmīgi spēja prezentēt savas idejas. 12 konkursa dalībnieces uz laiku pārtapa par pepijām. Konkursa žūrija, 2 meitenes un 4 puiši, modeles vērtēja pēc iepriekš izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem: tērpa oriģinalitāte; tērpa stila vienotība, atbilstība Pepijas tēlam un tērpa demonstrējums kopumā.
Prieks par mūsu meiteņu uzdrīkstēšanos un jaukajiem tērpiem!