Pepija pārbauda savas zināšanas angļu valodā

11. maijā Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrā „Pepija”, notika angļu valodas konkurss. Konkursu vadīja Madara Bagatska no 8. klases. Konkursā piedalījās 3 komandas 4 dalībnieku sastāvā. Pirmais uzdevums bija izdomāt komandas nosaukumu. Dalībnieki veiksmīgi 1 minūtes laikā bija gatavi un turpmāk startēja komandās ar nosaukumiem – „Pelikan”, „Playboy Kitty”, „Cherry”. Angļu valodas konkurss sākas ar spēlēm datorā, saistītām ar angļu valodu. Turpinājumā katrai komandai bija iedotas tēmas, kuras izmantojot, vajadzēja pēc noteikta laika izdomāt stāstu. Un beigās spēlējām kustību spēli „TWISTER” angļu valodā. Konkursa beigās notika apbalvošana.
Paldies Madarai Bagatskai par brīvprātīgo pieteikšanos angļu valodas konkursa vadīšanā. Tā bija lieliska iespēja veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu skolēniem.
Gaidām brīvprātīgos jauniešus, kuri gribētu piedalīties nodarbību vai konkursu plānošanā un organizēšanā!