Karaoke vakars

14. maijā centrā „Pepija” notika Karaoke pēcpusdiena, kurā piedalījās visi dziedāt gribošie apmeklētāji. Dienā pirms pasākuma visi varēja pārbaudīt savas iemaņas un drosmi karaoke dziedāšanā. Pasākumu vadīja un vērtēja paši skolēni. Kā balvas bērni saņēma diplomus, pateicības rakstus un saldumus.