Simpsonu pēcpusdiena „Pepijas” centrā

15. jūnijā centra apmeklētājiem bija organizēta Simpsonu pēcpusdiena, kurā varēja noskatīties multfilmas par Simpsonu ģimeni. Turpinājumā katrs apmeklētājs izvēlējās sev šīs jautrās ģimenītes vienu pārstāvi un spēlēja spēles. Pa grupām sagatavoja paštaisītu puzli, atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem testa veidā, zīmēja Simpsonu ģimeni un prezentēja savu darbu. Liels paldies Madarai Bagatskai, kura jau otro reizi palīdzēja vadīt pasākumu centrā. Lai viņai veicās turpmāk!