Pepijas Garzeķes piedzīvojumu nometne ‘2010

19.jūlija rītā, bērni, vecumā no 7 līdz 12 gadiem ieradās uz nometni. Viņi ir priecīgi, taču mazliet satraukti, jo klāt mirklis nometnes atklāšanai. Nometne sākas ar skolotājas Silgas Stučkas  lasīto  pasaku, kura liek bērniem ieklausīties galvenās atziņās. Skolotāja Jolanta  Bardovska iepazīstina ar Pepijas vārdu, kurš ir brīnumgarš, bet bērni pa nedēļu apsolās to iemācīties. Nometnes vadītāja Tatjana Zagorska nometnes dalībniekiem mudina vienmēr uzdot jautājumus, lai saņemtu atbildes.
Ciemos ieradās arī Pepija, kura pastāstīja par savu aizņemtību un lūdza pieņemt pieskatīšanā savu māsīcu, jo pašai ir  jādodas uz salidojumu.
Un tā nometne uzsāka darbu. Nometnes vadītāja izteica lielu paldies visiem, kas palīdzējuši šai nometnei tapt. Mastā tika uzvilkts nometnes karogs ar dalībnieku parakstiem un centra logo, kas plīvoja visu nedēļu.
Veiksmi  un izdošanos novēlēja Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde.  Bērni čalodami  devās uz brokastīm uz kafejnīcu „Ūdensrozes”, kura visu nedēļu sniedza ēdināšanas pakalpojumus.
Bērni ir gandarīti, jo nedēļa bija piesātināta : tika spēlētas dažādas spēles, rituāls – zeķes adīšanā,  bērni katru rītu piedalījās rīta apļos, drošības dienas pasākumā, apmeklējot Pļaviņu neatliekamo medicīnisko palīdzību, policiju un ugunsdzēsējus, tika veikti pētījumi pētnieciskajos grupās, desiņu cepšana pie ugunskura, bērni piedalījās netradicionālās modes pasākumā, tika gatavotas skaistas lietas,  notika brauciens ar vikingu laivu  apkārt Oliņkalnam, tika dejotas dejas ar Hip-Hop elementiem, notika diskotēka, bija daudz sportots, bērni pavadīja dienu ekskursijā –  Pļaviņu HES,  SIA ”Golden Road” iepazīšanās ar zirgiem, apmeklēja Likteņdārzu  un izklaides Mežezerā, peldēja Odzes ezerā. Pēdējā nometnes dienā  piedalījās sporta spēlēs. Nometnes dalībnieki garšīgi paēda  kafejnīcā „Ūdensrozes”. Šķiršanās mirklis bija mazliet smeldzīgs, taču visi cer, ka šāda interesanta nometne būs arī nākošgad.


Uz tikšanos 2011.gada vasarā!