PIRMĀ VECĀKU NODARBĪBA „PEPIJĀ”

21.septembrī pl.17.00 uz tikšanos centrā tika aicināti bērnu vecāki. Nodarbību atklāja centra vadītāja Tatjana Zagorska, informējot vecākus par centra iekšējās kārtības noteikumiem, darbības principiem, pasākumiem un izveidoto centra mājas lapu. Pēc tam vecāki klausījās psiholoģes Dzintras Vanagas lekciju „Interešu izglītības nozīme bērnu vispārējā attīstībā”. Ļoti svarīgi, ka centrs „Pepija” bērniem materiāli par to rūpējas Pļaviņu novada dome. Interešu izglītības nodarbībās bērni saturīgi, lietderīgi un interesanti, profesionālu pedagogu uzraudzībā pavada savu brīvo laiku, paplašina savu redzesloku piedaloties pasākumos un braucot ekskursijās, attīsta savas spējas, dotības un talantus, kas nodrošina pašapliecināšanos, pašvērtējuma paaugstināšanos. Visi bērnu „pirkstiņdarbiņi” veicina smadzeņu darbību, uzlabojot izziņas procesu norisi. Interešu izglītība audzina pacietību un raksturu, kopā būšana ar citiem bērniem ārpus skolas paplašina draugu loku un veicina saskarsmes prasmes, nostiprina bērnu vajadzību un vērtību sistēmu, paplašina personības emocionālos pārdzīvojumus un pieredzi.