Pepija ciemos pie Gostiņu bērnudārza bērniem

30. septembrī Pepija bija ielūgta uz Gostiņu bibliotēku, lai satiktos ar pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis” bērniem. Bērnudārza bērni pulcējās bibliotēkā kopā ar savu audzinātāju Lolitu un mūzikas skolotāju Sigitu.  Bērni noskatījās priekšnesumu, kur Pepija kopā ar Anniku un skolotāju pastāstīja par sevi. Vārds bija dots arī pašiem bērniem. Savā priekšnesumā bērni dziedāja dziesmas par rudeni, skaitīja dzejolīšus  un tautasdziesmas par  Miķeļiem, dejoja,  iesaistot arī Pepiju un Anniku. Centra vadītāja bērniem un audzinātājām uzdāvināja centra bukletus. Bērni paspēlējās ar Pepijas māsīcu Pīpiju Pepu un uzdāvināja centram savus radošus darbiņus. Pasākums bija ļoti jautrs un interesants.

Liels paldies par rīkoto tikšanos Gostiņu bibliotēkas vadītājai  Dainai Viklei.