Šķirosim atkritumus!

26. novembrī centrā notika nodarbība „Šķirosim atkritumus!”, kuru vadīja 11. b klases skolnieces Karīna Zagorska un Anna Avotiņa. Šī nodarbība meitenēm bija nepieciešama zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanā. Nodarbībai sākoties, Karīna un Anna iepazīstināja bērnus ar sava zinātniski pētnieciskā darba tēmu, tās īsu teoriju prezentācijas veidā. Vēlāk bērni skatījās filmu „Bateriju ceļš”, pēc kuras bija jautājumi par tēmu, un tad sekoja interesantas spēles, kurās vajadzēja pielietot savas zināšanas.