Radošais konkurss

Centrs  „Pepija” martā izsludina zīmējumu konkursu

„Gada atmiņas  par centru „Pepija”

Darbus var veidot jebkādā tehnikā

Jānodod centrā „Pepija” līdz 30. martam

Darbi būs apskatāmi izstādē

1. aprīlī –  centra dzimšanas dienā