Erudīts 2011

25. februārī, centra apmeklētājiem bija iespēja komandā pierādīt savas zināšanas, atbildēt uz sastādītajiem  atjautības jautājumiem, izpildīt dažāda veida uzdevumus, piedaloties konkursā „Erudīts 2011”.  Jautājumi bija saistīti ar dzīvniekiem, augiem, ziediem, kukaiņiem, dziesmām, mīklām, dzejoļiem, svētkiem un atjautības uzdevumiem. Konkursā piedalījās 4 komandas ar komandas nosaukumiem Happy Face, Selgas cepumi, Baltie lācīši, Trijstūris pa 4 dalībniekiem katrā. Konkursu organizēja un vadīja  5. klases skolnieces Paula Sondore un Violeta Grigorjeva. Vadītājas ļoti cītīgi gatavojās konkursa gaitai.

Konkursa noslēgumā komandas bija izvērtētas un apbalvotas!