Bērnu talanti

1. aprīlī ir iespēja uzstāties centra dzimšanas dienas pasākumā, parādot savus talantus:

  • · Spēlēt mūzikas instrumentu;
  • · Dejot;
  • · Dziedāt, u.c.

Pasākumā var iesaistīt arī savus vecākus

Pieteikšanās pie centra vadītājas

Tatjanas līdz 18. martam