Radošā izpausme

Lai bērns augtu laimīgs, ir nepieciešamas trīs vienkāršas lietas –gudras domas, aktīva darbība un pozitīvas emocijas! Tādēļ bērnu centrs „Pepija” turpina radošās nodarbības visiem centra apmeklētājiem. Šīs nodarbības bērnos rosina un attīsta radošo iztēli un fantāziju, uztveri, kas vienlaikus pilnveido runas attīstību un emocionālo attīstību. Radošās nodarbības ļauj bērnam sajust un izprast pašam sevi, brīvi paust savas jūtas,  palīdz bērnam būt pašam, palīdz sapņot .

Arī vecāki pēc darba dienas, labprāt piedalās nodarbībās. Visvairāk, protams, priecē pašu bērnu vēlme aktīvi darboties, viņu izaugsme un prieks par padarīto.