Jaunieši bērniem dāvina notikumu!

Pļaviņu novada jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” jaunieši saviem kolēģiem – sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” apmeklētājiem dāvanu pirmā darba gada jubilejā jau pasniedza.
Jaunieši izplānoja, noorganizēja un novadīja ašā, knašā Pogotāja sacensības. Pagājušajā gadā ašais, knašais Pogotājs pārvarēja dažādus šķēršļus pagalmā. Šogad Pogotājs (bērni) ceļoja pa pazemi, virszemi un kalnos (ēkas 1. – 3. stāvos).
Ceļojums sākās Tūrisma informācijas centrā („Pepijā’”), dalībnieki saņēma ceļojuma kartes un devās ceļā. Prieks, ka bērni apmeklēja visas pieturas ( Budas templi, apslēpto dārgumu krātuvi, labirintu), piedalījās alu zīmējumu tapšanā, veica bīstamo pārgājienu pār aizu, sasniedza kalnu virsotnes – meta pikas mērķī, radīja atbalsi, skandinot tautas dziesmas, ieklausījās tajā), darbojās ar Pogotāja failu.
Noslēgumā jaunieši mācīja bērniem pasniegt un saņemt diplomu, arī tās ir prasmes, kas pamazām jāattīsta. Šoreiz diplomus saņēma visi, jo ceļojums tika veikts, neviens nepalika svešumā. Paldies uzņēmējai, kas ar saldumiem atbalstīja šo pasākumu!
Mēs esam gandarīti, bērni – priecīgi …
Daudz laimes Dzimšanas dienā, PEPIJA!