Radošās rociņas Pepijā

Pirmo reizi mazajām meitenēm, kuras mācās 1. klasē – Elīzai Luksai un Zitai-Margaritai Jansonei, bija iespēja rīkot savu konkursu „Radošās rociņas”. Konkursa gaitā dalībniekiem vajadzēja griezt, izkrāsot mandālu, locīt, sajust ar rokām un skaitīt ar aiztaisītām acīm ,zīmēt uz asfalta, rādīt savus roku vingrinājumus, kuri nedrīkstēja atkārtoties. Katru nodarbību vērtēja 5 ballu sistēmā. Vadītājas ar lielu prieka un atbildības sajūtu vadīja konkursu. Konkursa beigās notika arī apbalvošana! Liels paldies konkursa vadītājām – Elīzei un Zitai, kuras mācās attīstīt savu atbildības sajūtu, organizācijas  un vērtēšanas iemaņas.