Radošās darbnīcas un psiholoģiskās spēles centrā „Pepija”

Katru mēnesi saistībā ar dažādām svinamajām dienām bērni veido pašgatavotus apsveikumus un rotājumus, kā arī uzlabo saskarsmes prasmes caur spēlēm un rotaļām.