Rudens nometne mūsu novada bērniem

Ar Sabiedrības intergācijas fonda un Šveices Konfederācijas atbalstu Jauniešu organizācija “Avantis” pašlaik īsteno programmu “TICI SEV, LATVIJA!”. Projekta mērķis ir 18 mēnešu laikā uzlabot dzīves kvalitāti 500 bērniem un jauniešiem, paaugstinot šo bērnu un jauniešu motivāciju. “Mēs ticam, ka ikvienā cilvēkā mājo talants”. Projekta mērķis ir iedrošināt to atklāt, izmēģinot dažādas prasmes un mācoties no pozitīvajiem piemēriem. Projekta mērķgrupa ir bērni un jaunieši no visas Latvijas, jo Latvijai ir nepieciešami jaunieši, kas tic saviem spēkiem, kuriem ir interese uzzināt ko jaunu un pašrealizēties. Lai panāktu progresu jebkurā jomā, ir nepieciešams būt stipriem un ar pārliecību par savām spējām – gan sportā, gan dzīvē, gan politikā, gan biznesā.

Šveices Konfederācijas un Latvijas sadarbības projekta „Tici sev, Latvija!” ietvaros Pļaviņu novada pieci bērni: Artūrs Liepiņš 4.b klase,  Elīna Liepiņa 3.c klase,  Ieva Seliverstova 6.b klase,  Irēna Altāne 7. klase un  Inese Altāne 4. klase no 2011. gada 21. oktobra līdz 30. oktobrim  piedalījās biedrības „Avantis” organizētajā  nometnē Adamovā, Latgalē. Nometne deva  iespēju bērniem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku neformālā, interesantā un drošā vidē. 10 dienu laikā bērni piedalījās šādās aktivitātēs: vakariņas pie ugunskura, skautu nodarbības, pārgājiens apkārt Adamovas ezeram, dienas iespaidu apkopojums grupu darbā „Dienas lapa”, dabas materiālu vākšana tērpu un aksesuāru izgatavošanai, to izveide vakara pasākumam „Netradicionālā modes skate ”, diskotēka, pārgājiens uz radošo darbnīcu pie keramiķa Viktora Pankova, muzicēšana ar „Astronautiem”, Aglonas Bazilikas apskate, Karaļa kalna un Velnezera apskate, Maizes muzeja apmeklējums, gatavošanās talantu konkursam, izbrauciens ar velosipēdiem, konkurss „Talantu fabrika”, sporta spēles, stafetes ‘’Drošie un  veiklie”, interaktīvs pasākums „Leģenda par Adamovas muižas noslēptajām bagātībām”, nakts trasīte ‘’Apslēpto dārgumu meklēšana”, veiklības un erudīcijas konkursss brīvā dabā ‘’Jautrās stacijas’’,  radošā darbnīca Rogovkā (pie māksliniekiem – keramiķa un floristes Gailumiem), Rogovkas kultūrvēsturisko pieminekļu apskate.  Nometnes noslēguma pasākums ar grupu ” Astronauti”.

Paldies Pļaviņu vidusskolas absolventam un mūsu novadniekam Dmitrijam Čaruginam par piedāvāto iespēju mūsu bērniem piedalīties šajā projektā „Tici sev, Latvija!”