Eņģeļu veidošana centrā „Pepija”

Decembra mēnesī mēs ikvienu centra  apmeklētāju aicinājām pievienoties akcijai „Eņģeļi pār Latviju” un iesaistīties Eņģeļu egles veidošanā. Bērni labprāt piedalījās un gatavoja eņģelīšus no papīra un kartona, ar kuriem izrotājām bērnu centra telpas un Pļaviņu pilsētas lielo egli. Kupls bērnu pulciņš  piektdien, 9. decembrī piedalījās pasākumā pilsētā Ziemassvētku egles iededzināšanā.

Ticēsim, ka šajos Ziemassvētkos ar mūsu atbalstu eņģeļi nolaidīsies pār Latviju un visās Latvijas pilsētās iemirdzēsies Eņģeļu egles!