Spēļu trešdiena

Trešdien, 7. martā, centrā „Pepija” notika kārtējā spēļu pēcpusdiena. Ar pirmās spēles palīdzību vadītāja mudināja bērnus būt godīgiem pret sevi un citiem cilvēkiem, pilnveidoja bērna prasmi būt godīgam jebkurā dzīves situācijā un modināja pastāstīt par situācijām, kurās viņi ir bijuši godīgi un negodīgi. Otrā spēle bija „Labie vārdi”, kas veicināja ne tikai emocionālu, bet arī fizisku kopības izjūtu. Bērni teica saviem blakus sēdētājiem labus vārdus. Šādā veidā vadītāja mudināja bērnus draudzīgi izturēties citam pret citu, saskatīt labo, rosināja domāt par to. Nākošās spēles bija prasme saskatīt, novērst situāciju un stimulēt bērna darbību, ko vienmēr vajadzētu attīstīt.