„Gudrīšu pēcpusdiena” centrā „Pepija”

Piektdien, 16. martā, Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” apmeklētāji  piedalījās „Gudrīšu pēcpusdienā”, kuru organizēja un vadīja 5. klases skolniece Viktorija Matuša. Šī pasākuma mērķis bija veidot izpratni par gudrību kā vienu no svarīgākajām cilvēciskajām vērtībām. Viens no svarīgākajiem pēcpusdienas uzdevumiem bija attīstīt bērnos vēlmi mācīties un būt gudriem, kā arī pilnveidot viņu vārdu krājumu un attīstīt atmiņu. Apmeklētāji bija sadalīti komandās  – „BMW klubs”, „Eņģelīši” un „Gudrinieki”.  Komandu dalībniekiem bija iespēja piedalīties atjautīgu uzdevumu risināšanā, pārbaudīt zināšanas risinot „cietos riekstus” un interesantās aktivitātēs – pa pāriem vest pa trasi savu draugu, kuram ir aizsietas acis, tā, lai viņš izvairītos no šķēršļiem. Tādējādi bērns, kuram acis ir aizsietas, mācās paļauties un uzticēties. Ir svarīgi, lai bērns izprastu un apzinātos, kā tas ir –spēt kādam uzticēties, piemēram, kad strādā komandās atjautīgu uzdevumu risināšanā. Un vēl bija arī rotaļa „Uzmini, kas es esmu!” – bērns minēja, ko rāda pretim stāvošie cilvēki.

Liels paldies pēcpusdienas organizatorei Viktorijai Matušai par ļoti labu pasākuma organizēšanu un cītīgu gatavošanos tam!

Sveicam visus uzvarētājus!