Nometnes “Pepijas Garzeķes piedzīvojumi’ 2012” 6. diena

No rīta visus pārsteidza dažas dīvainas lietas – pazudušas cepures, jakas un visas kurpes sajauktas un sasietas. Visiem bija skaidrs – uzdarbojies spociņš Pepiņš.

Šorīt mēs bijām pavisam mierīgi un miegaini – to ievēroja arī Saviju kolektīvs, kur ēdām brokastis. Tā kā nometne šodien beidzas, tad pateicām PALDIES un pasniedzām Pepijas pateicības rakstu pavārītēm un visiem, kas rūpējās par mūsu ēdināšanu.

Atgriežoties centrā, gatavojāmies noslēguma koncertam. Laiks paskrēja ļoti ātri, pirms plkst. 12 jau sāka pulcēties  vecāki.

Koncerts izdevās jauks un sirsnīgs, to skanīgāku palīdzēja padarīt Andrejs Sīmanis. Paldies mūsu vecākiem par iespēju piedalīties nometnē, un  liels prieks, ka gandrīz visiem  bija vecāki uz noslēgumu ieradušies. Visi nometnes dalībnieki saņēma apliecības par nometnē gūtajām zināšanām un prasmēm. Vecāki pateicās mūsu nometnes skolotājām.  Tad nolaidām nometnes karogu un visi devās uz centra telpām. Tur mūs sagaidīja svētku mielasts un Pļaviņu DM dāvātā torte. Vēl tikai sarunas un mirklis kopā….

Spilgtākais šīs vasaras piedzīvojums- vasaras nometne „Pepijas Garzeķes piedzīvojumi 2012” ir noslēgusies! Satiksimies  atkal nākamgad!