Karaoke konkurss

21. septembrī centrā „Pepija” notika karaoke konkurss ar moto: „Dziedi kā es! Dziedi kā mēs! Dziedi labāk par mums!” Konkurss ikvienam deva iespēju parādīt savu talantu un dziedāt prasmi auditorijas priekšā. Bija izstrādāti vairāki vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem konkursantus vērtēja žūrijas pārstāvji: Diāna Polgina, Meģija Damberga, Sandra Činka, Gints Kapteins, Igors Babaks un Oļegs Krists.  Dziedāt gribētāju bija daudz un skatītāju bija vēl vairāk. Katram dziedātāja mērķis bija noturēt melodiju.

Dalībnieki saņēma diplomus, pateicības rakstus un saldumus!