1. psiholoģiskā nodarbība – Izpēti pats sevi

Otrdien, 2012.gada 23. oktobrī Pļaviņu novada sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrā „Pepija” bija vērojama atraktīva rosība. Centra psiholoģe Evita Vaivode-Bērzkalna piedāvāja grupas aktivitāti, kura bija domāta bērniem no 1.- 4.klasei.

Bērni, darbojoties gan individuāli, gan pāros turpināja pilnveidot savas saskarsmes un sadarbības prasmes, mācījās sevi prezentēt, ieklausīties sevī un grupas biedros.

Veidojot „Pašreklāmas kolāžu” bērniem no liela daudzuma izgrieztu žurnālu attēliem, bija jāizvēlas tikai trīs, kuri visspilgtāk raksturotu kolāžas autora intereses, sapņus, to, kas patīk. Turpinājumā, ikviens grupas dalībnieks veidoja stāstījumu un iepazīstināja pārējos grupas biedrus ar savu veikumu.

Aktivitātē „Meklējam kopīgo” dalībnieki darbojās pāros. Pēc nejaušības principa, katrs strādāja ar to grupas dalībnieku, kurš iepazīts vismazāk. Kopīgi runājoties, vienojoties, tika pieņemts lēmums, kādas kopīgas lietas ierakstīt izveidotajā darba lapā.

Šīs aktivitātes laikā dalībnieki pilnveidoja prasmi ieklausīties, prasmi izteikties, kopīgi pieņemot lēmumu par to, kā paveiktais tiks reklamēts pārējiem grupas dalībniekiem. Ar bērniem pārrunājām, cik viegli, vai grūti bija atrast kopīgo, kas palīdzēja, traucēja darba procesā, kādas lomas uzņēmās katrs pāra dalībnieks?

Individuālā aktivitāte nodarbības beigās „Taureņi-labo vārdu vēstneši” ļāva dalībniekiem izpausties radoši, izveidojot savu unikālo taureni, ar tikai sev domātu novēlējumu ikdienai, labam noskaņojumam un uzmundrinājumam.

Paldies radošajiem aktīvistiem par kopā darbošanos!