3. psiholoģiskā nodarbība – …arī fotogrāfijai ir savs stāsts

2012.gada 30. oktobrī bērnu rotaļu un attīstības centrā „Pepija” nodarbība „…arī fotogrāfijai ir savs stāsts.” Daudz un dažādas fotogrāfijas, lielākas un mazākas un katrai savs īpašs stāsts kā turpinājums nodarbībai par emocijām.
Nodarbība aizsākās ar labo vārdu lādīti. Dalībnieki rakstīja novēlējumus, lika lādītē, lai nodarbības beigās iepriecinātu viens otru.
Kad labie vārdi uzrakstīti, sekoja aktivitāte grupās „Atjauno bildi”. No vairākām daļām, grupas dalībniekiem bija jāizveido bildes oriģināls ar kādu emocionālu pārdzīvojumu. Katra grupa prezentēja savu veikumu, mēģināja pamatot, kādas ikdienas situācijas varēja ietekmēt attēlā redzamā varoņa noskaņojumu, emocionālo fonu.
Pēc saturīgās diskusijas bērni darbojās ar līdzpaņemtajām fotogrāfijām. Individuāli izvēloties grupas biedru, kurš iepazīts vismazāk, 2 minūtes bērni viens otram stāstīja par savu vismīļāko bildi, tajā redzamajām emocijām, notikumiem utt. Katrs pāris dzirdēto informāciju prezentēja arī pārējiem grupas biedriem. Pārrunās ikviens mēģināja pamatot, kas bija vieglāk, stāstīt vai klausīties? Vairākums atzina, ka klausīties bijis vieglāk.
Noslēgumā bērniem tika piedāvāta iespēja iesaistīties brīvā improvizācijā „Spoguļdeja”. Darbojoties pārī, ieklausoties mūzikas noskaņā, ritmā, tika veidota unikāla spoguļdeja, kuras laikā bija precīzi jāattēlo otra grupas biedra improvizētās dejas kustības. Grupas dalībnieki uzdrīkstējās, izpauda savu oriģinalitāti, kā arī saņēma daudz pozitīvu emociju.