Sacensības novembrī

Novembrī, centra „Pepija” apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos – „Dambretes sacensībās”, „Puzlas likšanas sacensībās” un „Uzmini melodiju” . Šie pasākumi bērniem attīsta prāta loģisko domāšanu: dambretes spēlē skolēni attīsta sevī matemātiskās spējas, telpisko domāšanu, atmiņu un raksturu. Savukārt, pašiem bērniem labāk padodas puzles likšana, jo gala rezultāts vienmēr garantē skaistu foto attēlu. Nodarbojoties ar to, bērni uzlabo smadzeņu darbību, stimulē prātu, veicina radošo domāšanu, uzlabo atmiņu un, tādējādi, noņem stresu, kā arī tā ir lieliska izklaide.
Pasākumā „Uzmini melodiju” apmeklētāji piedalījās konkursā, pārbaudot savas zināšanas aktuālajā mūzikā.
Visus šos pasākumus organizēja un vadīja Maksims Maģičs.