Psiholoģes nodarbības – ES un citi

Cilvēks uz šīs pasaules nevar dzīvot viens. Viņam vienmēr būs nepieciešami apkārtējie, ar kuriem kontaktēties. Cilvēkam ir svarīgi piederēt pie kādas grupas, būt starp citiem, jo tad viņš jūtas drošāk, nav tukšuma sajūtas, ir interesantāk.
Tāpēc apkārtējie cilvēki ir svarīgi katra dzīvē un svarīga ir sajūta, kā viņu uztver citi.
2012.gada 23. un 27.novembrī bērnu centrā „Pepija” notika saskarsmes prasmju pilnveidošanas pēcpusdiena „Es un Citi”.
Centra apmeklētājiem tika dota iespēja piedalīties dažādās radošās aktivitātēs, kuru laikā nonācām pie secinājuma, ka tikai sadarbojoties mēs apzinamies savu unikalitāti un spējam novērtēt citus. Ikvienā vecumposmā šīs prasmes var attīstīt un pilnveidot.
Šo nodarbību mērķis bija pozitīva pirmā iespaida radīšana,savu lomu apzināšanās un uzdedības stereotipu izvērtēšana, kā arī sadarbības veicināšana.
Svarīgi ir censties uzklausīt citu viedokli, uzvesties pieklājīgi, pat, ja mans viedoklis nesakrīt ar cita teikto.
Katra cilvēka personības stikliņš ir citā krāsā, lūkosimies to daudzkrāsainībā un cienīsim viens otru.

Paldies grupas dalībniekiem par aktīvu darbošanos!
Centra psiholoģe-Evita Vaivode-Bērzkalna