Psiholoģes nodarbība – Esi vērīgs, uztverot pasauli

Reiz kāds vīrs atnāca pie Meistara. Vīrs lūdza Meistaru uzrakstīt viņam uz papīra dažas gudrības, lai viņš tās varētu nēsāt līdzi un ik pa laikam sev atgādināt.
Meistars paņēma spalvu un uzrakstīja uz papīra vienu vienīgu vārdu „Vērīgums”.

Vīrs bija ļoti vīlies: „Tas taču nevar būt viss? Lūdzu, pieraksti klāt vēl kaut ko!”

Meistars atkal ņēma spalvu un rakstīja: „Vērīgums. Vērīgums.”

„Piedodiet, bet tas man nešķiet ne īpaši gudri, ne arī dziļdomīgi,” teica vīrs.

Uz to Meistars uzrakstīja atbildi: „Vērīgums, vērīgums, vērīgums.”

Vīram šķita, ka Meistars viņu iznerrojis, tāpēc viņš kļuva nikns.

„Un ko tad tas vērīgums vispār nozīmē?” vīrs kliedza.

Tad Meistars teica: „Vērīgums nozīmē vērīgumu.”
Vērīgums padara iegaumēšanu un līdz ar to arī reprodukciju daudz kvalitatīvāku. Vērīguma pamatā galvenais ir uzmanības koncentrācija. Tātad, ja vēlas palielināt atmiņas efektivitāti, cilvēkam vajag būt vērīgākam pret apkārt notiekošo. Pamanīt to, ko citi nepamana.
Šajā tikšanās reizē bērnu centra „Pepija” apmeklētāji, darbojoties individuāli, pāros un grupās pārbaudīja un reizē arī trenēja katrs savu vērīgumu, daloties pārdomās, kādās dzīves situācijās vērīgums viņiem ir visvairāk nepieciešams. Bērni atzina, ka tas ir treniņš mūža garumā, kuru nepārtraukti jāpilnveido.

Uz sadarbību arī turpmāk, centra psiholoģe
Evita Vaivode-Bērzkalna