Psiholoģes nodarbība – Kas ir dators? Virtuālā un īstā realitāte

Pirmās nodarbības mērķis bija iepazīstināt bērnus ar jēdzieniem „dators”, „virtuālā” un „īstā” realitāte, kā arī veicināt izpratni par atšķirībām starp virtuālo un īsto realitāti. Dators ir mūsu ikdiena, tas jāpielieto gan mācību, gan darba procesā. Datora lietošana, interneta izmantošana un iemaņas, strādājot ar dažādām programmām, šodien ir ļoti izplatīta parādība, tāpēc, nereti nākas saskarties ar tādu jēdzienu kā datoratkarība. Pārmērīga aizraušanās ar datoru visbiežāk cilvēku iespaido tieši negatīvā veidā un veicina daudz izmaiņu, kuras viņš pats var neapzināties, gan uzvedībā, gan izturēšanās veidā, gan attieksmē. Tā ir problēma, par kuru nav jākaunas, bet jāmēģina to risināt.

Nodarbību aizsākām ar kopīgu īsfilmas noskatīšanos „Čatiņš”, uzspēlējām spēli „Kas tas ir?”,kuras laikā bērni veidoja definīcijas dažādiem jēdzieniem, tajā skaitā arī vārdam „dators”. Pārrunājām to, kādā veidā cilvēks iegūst informāciju no apkārtējās pasaules, ko nozīmē „virtuālā dzīve” un „īstā dzīve”, mēģinājām salīdzināt šos abus jēdzienus, lai saprastu, kura dzīve, virtuālā vai īstā, cilvēkam var vairāk palīdzēt. Noslēgumā tika izveidots plakāts „Virtuālā realitāte”.

Paldies bērniem par kopīgu darbošanos un uz sadarbību,

centra „Pepija” psiholoģe

Evita Vaivode-Bērzkalna