Psiholoģes nodarbība – Mana ģimene – Mana vērtība (1.nodarbība)

Marta mēnesī bērnu centrā „Pepija” aizsākas 5 nodarbību cikls „Mana ģimene-mana vērtība”. Ģimene ir tā vide, kurā bērns aug, attīstās, pilnveidojas un šo nodarbību laikā bērni iejutīsies dažādās situācijās, kuru laikā katrs pilnveidos savas individuālās prasmes, domājot par ģimeni kā vērtību.

Pirms šīs nodarbības tika sveikti iepriekšējo aktivitāšu uzvarētāji, kā arī psiholoģijas nodarbību centīgākais apmeklētājs februārī- Adrians.

Nodarbības turpinājumā bērniem bija iespēja radoši izpausties, lai iepriecinātu sev tuvos cilvēkus. Kopīgi veidojām pozitīvo domu dāvanu maisu ģimenei. Bērni ne tikai krāšņi noformēja savu pārsteigumu, bet katrs centās piemeklēt īpašos vārdus, novēlējumus saviem vistuvākajiem cilvēkiem.

Ikvienam ģimene ir svarīga. Un ģimenē, kurā dominē saticība, mīlestība un savstarpējā cieņa vienam pret otru, spēj iemācīt un ietekmēt bērna personību daudz pozitīvāk, nekā ģimenē, kurā notiek nepārtraukti strīdi, vecāku uzmanības trūkums pret bērnu, nav atbalsta no vecāku puses. Tāpēc, mums pieaugušajiem, ir nepieciešams atcerēties ģimenes iekšējos psiholoģiskos faktorus, kuriem ir būtiska nozīme bērna audzināšanas procesā:
о Ļaut bērnam aktīvi piedalīties ģimenes dzīvē;
о Vienmēr atrast laiku, lai aprunātos ar bērnu;
о Interesēties par bērna problēmām, kuras rodas ikdienā, un palīdzēt, balstoties uz saviem ieskatiem;
о Mācēt apvaldīt īpašnieciskos instinktus un attiekties pret bērnu kā pret līdztiesīgu partneri, kurš vienkārši pagaidām ir apveltīts ar mazāku dzīves pieredzi;
о Neizrādīt uz bērnu spiedienu, ļaut viņam mācīties patstāvīgi pieņemt lēmumus;
о Cienīt bērna tiesības pilnveidoties.

Paldies bērniem par kopīgu darbošanos un uz sadarbību,

centra „Pepija” psiholoģe Evita Vaivode-Bērzkalna