Centram „Pepija” dzimšanas diena!

„Mani mīļie draudziņi, man ir 3 gadiņi… „ ,tā uzsmaidot nodomāja Pepija, gaidot ciemiņus savā dzimšanas dienā, 1.aprīlī.

Un ciemiņi bija klāt! Bērnus nebija nobiedējuši ziemīgie laika apstākļi, brīvdienu sajūta, ikvienam no viņiem bija vēlme sveikt šīs dienas jubilāri.

2013.gada 1.aprīlis- Otrās Lieldienas, Joku diena un Pepijas īpašā diena, kad kopā sanākot, atcerējāmies, kas jauks un interesants ir noticis šo gadu laikā.

Šī īpašā diena aizsākās ar smaidīgo sejiņu izkrāsošanu, tā zināmā mērā bija ciemiņu reģistrēšanās dzimšanas dienas ballītei.

Savukārt, konkursa laikā „Uzmini nu?”, bērniem bija iespēja parādīt savu erudīciju. Ikvienam tika dota iespēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par centru, piemēram, kāda ir centra adrese, centra mājas lapas adrese, kāds ir centra logo un simbols, kurā laikā ir pieejamas centra aktivitātes ( stundu laikā vai pēc stundām), kāds ir cenra darba laiks, bija jānosauc 3 centra apmeklētāju pienākumi, kurš bija 5 000, 10 000, 18 000 centra apmeklētājs un, cik tad gadu ir centram „Pepija”? Par katru pareizo atbildi bērni saņēma konfektes, kuras bija jākrāj visas ballītes laikā.

Turinājumā vārds tika dots ciemiņiem. Ziedi, laba vēlējumi, pozitīvās emocijas liecināja par bērnu neviltoto prieku, ka Pļaviņās ir šāds bērnu centrs.

Pēc individuālajiem apsveikumiem, bērni darbojās grupās un veidoja plakātus,

kuros apkopoja centra visneaizmirstamākos pasākumus. Katra grupa prezentēja savu veikumu, savukārt, radošajā darbnīcā „ Izveidosim apsveikuma kartiņu Pepijai”, katrs bērns uzzīmēja atklātnīti, ierakstot savu sveicienu jubilārei. Šie sveicieni šobrīd izdaiļo centra atpūtas stūrīti, kurš ieguvis jaunas krāsas, noskaņu un  bija kā patīkams, pozitīvs pārsteigums visiem bērniem.

Savu enerģiju, atraktivitāti, veiklību bērni izrādīja arī vairākās interesantās spēlēs, piemēram, „Joku spēlē”, spēlē „Enerdžaizeri”, „Zemestrīce” un „Zirnekļu tīkls”. Bija arī komandu spēles, ar komandu nosaukumiem, kapteiņiem un atbalstītājiem.

Pasākuma noslēgumā dāvanu sagatavoja „Muzikālais orķestris”. Bērni, izmantojot, piedāvātos virtuves rīkus, 15 minūšu laikā centās radīt muzikālu priekšnesumu un spēlēt kā īstā koncetā. Liels paldies koncertmeistarei Violetai. Priekšnesums bija brīnišķīgs. Paldies arī dejotājiem, kuri ar savu klātesamību, sniedza pozitīvu atbalstu māksliniekiem.

Vai Pepijas dzimšanas diena būtu iedomājama bez tortes? Protams, nē!

Kopā nopūšot dzimšanas dienas svecītes, domājot labas domas, uzsmaidot viens otram, vienojāmies kopīgā novēlējām, sakot:

„Daudz laimes dzimšanas dienā, Pepija!”

Pepijas kolektīvs un bērni milzīgu paldies saka Annijas mammai Sandai par brīnišķīgi garšīgo plātsmaizi, Sabīnes un Endija mammai Evai par izcili garšīgo mājas torti.