Psiholoģes nodarbība – Ko nozīmē LABA KLASE?

Aprīļa mēnesī psiholoģijas nodarbību atslēgvārdi būs skola, klase, draugi, attiecības ar klasesbiedriem, labie vārdi, jūtas u.c., jo skola, tās ir katra bērna „otrās mājas” un kopā darbojoties, mēģināsim izprast kā jūtamies šajā vidē, ko iespēju robežās varam mainīt, bet, protams, sākot ar sevi.

Nodarbība aizsākās ar centīgākā psiholoģijas nodarbību apmeklētāja sumināšanu marta mēnesī un tā bija Linda, kura ar lielu ieinteresētību līdzdarbojās visās piedāvātajās aktivitātēs. Tā turpināt!

Un arī konkursā „Izkrāso mīļāko Lieldienu mandalu” ir noskaidrots uzvarētājs. Saskaitot balsošanas kartītes, vislielāko punktu skaitu ieguva Annijas izkrāsotā mandala. Paldies par centību un pacietību.

Šīs nodarbības mērķis bija noskaidrot, kā bērni izprot jēdzienu „Laba klase?” Mazliet pasapņojot, ikviens grupas dalībnieks veidoja savu labās klases modeli. Darba lapās bērni apkopoja savas idejas un pieņēma lēmumu, kuri no ideālās klases uzrakstītajiem punktiem atbilst klasei, kurā viņi mācās šobrīd. Katrs bērns ar atbildības sajūtu prezentēja savu veikumu.

Arī Tev, lasītāj, ļaušu ieskatīties bērnu sniegtajās atbildēs.

„Laba klase”: gudra, uzmanīga, paklausīga, draudzīga, laipna, labsirdīga, sportiska, viens otrā ieklausās, ir saprotoša,  nav vardarbīga, viegli mācīties, nav dusmīga, nekaujas, neapsmej, nebļaustās, ir mīļa, klusa, klausa skolotāju, prot pasmieties, saņem labas atzīmes, ir laimīga, jauka, ar daudz zaļumiem, puķēm, bērni apmeklē visas stundas, ir tīra un sakopta.

Paldies grupas dalībniekiem par aktīvu darbošanos!

Centra psiholoģe-Evita Vaivode-Bērzkalna