Pepija ar saviem draugiem piedalās neatkarības riteņbraucienā

4. maijā vienpadsmit drosmīgi „Pepijas” apmeklētāji piedalījās Pļaviņu novada neatkarības riteņbraucienā 2013. Mēs visi esam par to, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un riteņbraukšanas sportu pie mums Pļaviņu novadā! Liels paldies SPILGTAJIEM PEPIJAS DRAUGIEM: Oskaram, Beātei Kaņepējai, Ričardam Freijam, Jurim Tovolovičam, Aivim Jokumam, Artjomam Zagorskim, Andrim Rāviņam, Elīzai Luksai un Linardam Luksam, Kārlim un Markusam un, protams, Pepijas palīdzības draugam – psiholoģei Evitai!