Otrās grupas vasaras nometnes “Pepijas Garzeķes piedzīvojumi, 2013” 7. diena

Kaut tikai nelītu lietus! Ar tādu domu šajā rītā pamodās gan nometnes vadītājas, gan bērni, gan vecāki. šodien taču noslēguma koncerts! No rīta vēlreiz visi dodas gardajās brokastiņās un saka PALDIES  kafejnīcas Savija kolektīvam par visām ēdienreizēm.  Atgriežoties centrā, ja ir sajūtas satraukums, jo jaizvēlas tērps, jāsakārto mantas un jāsagatavojas koncertam.

Tuvojas plkst. 12.00 un šoreiz visi klātesošiem tiek dota iespēja ieskatīties nometnes ikdienā caur Pļaviņu reģionālās televīzijas  raidījumiem, kurus vadīja nometnes dalībnieki.  Tur bija gan laika ziņas, gan raidījums „Ķepa uz sirds”, gan „Ievas pārvērtības”, gan viesošanās Sporta studijā, gan jaunā viļņa dalībnieces. Noslēgumā  visi Pepijas bērni devās uz  zemi, kur limonādes upes, cepumu krasti un konfekšu koki, kur jautri uzdejoja makarenu. kas tā par zemi? Nu, protams, ka jaukā bērnības zeme. Un par šo  laimīgo zemi lielākais paldies  tika teikts vecākiem. Noslēguma emocionālākais brīdis bija klāt! Ar pašgatavotām puķēm un mīļam bučām bērni  teica paldies saviem vecākiem un visi kopā nodziedāja Pepijas dziesmu.. Tad visi bērni saņēma apliecības, Pļaviņu mājtirgus dāvātajos maisiņos sakārtoja savus radošos darbiņus, nolaida nometnes karogu… tikai mirklis vēl kopā svētku pusdienās un Pepija saka saviem draugiem: „Attā!!! Līdz nākamajai vasarai!”