Psiholoģes nodarbība – “Pašvērtējums” (1.nodarbība)

2013.gada 6.septembrī aizsākas rudens maratons kopā ar bērnu centra Pepija psiholoģi. Šis ir laiks, kad kopā ar bērniem piedomāsim pie jēdziena „pašvērtējums”.

Mūsu, kā vecāku uzdevums, ir rūpēties par to, lai bērniem veidotos pozitīvs pašvērtējums. Bērniem, kuriem ir pozitīvs pašvērtējums, ir daudz vieglāk kontaktēties ar vienaudžiem, iegūt draugus, viņi ir drošāki, neatlaidīgāki.

Pašvērtējums jeb tas, kā mēs jūtamies tādi, kādi esam, ir lieta, ar ko ikdienā saskaras ikviens cilvēks. Lai varētu iemācīt bērnam justies labi, arī vecākiem ir sevi jāmīl. Vecāku loma pašvērtējuma veidošanās procesā ir ļoti būtiska, jo, pirmkārt, bērns daudzas lietas mācās, vērojot vecākus un, otrkārt, viņš saņem no viņiem vērtējumu.

Reizēm vecāki baidās bērnu slavēt, lai viņš nekļūtu iedomīgs, taču, lai spētu mīlēt citus un citi mīlētu mūs, vispirms ir jāiemīl pašiem sevi.

Pašvērtējums lielā mērā ir saistīts ar to,cik bērns jūtas drošs. Jo bērns ir jūtīgāks, jo uzmanīgākiem jābūt vecākiem, vērtējot viņu vai izsakot kritiku. Ja kaut kas nav izdevies tā, kā iecerēts, var palīdzēt bērniem izlabot kļūdu un pozitīvi iedrošināt viņu jauniem mēģinājumiem.

Bērnam ir jāsaprot, ka vecāki viņu mīl tādu, kāds viņš ir un vecākiem jāsaprot, ka bērns jānodala no viņa uzvedības, jo bērni nav slikti. Un, protams, vecākiem ir ļoti jāpiedomā, ko viņi saka savam bērnam un kā viņi to pasaka.

Ikviena mamma un tētis ir pats lielākais eksperts sava bērna audzināšanā, ja vien viņiem pietiek drosmes ieklausīties sevī. Vecākiem vienmēr ir jātic sava bērna spējām, lai arī bērns pats tām noticētu. Tāpēc  ir jājūtas labiem vecākiem, lai izdotos izaudzināt bērnu ar pozitīvu pašvērtējumu, kas nākotnē viņam ļaus vieglāk tikt galā ar visdažādākajām dzīves situācijām.

Pirmajā cikla nodarbībā bērni veidoja sava pašvērtējuma „rudens ziedu”, atrodot sevī vislieliskāko īpašību, kura pozitīvi ietekmējusi konkrētā bērna „pašvērtējumu” un sarunā ar psiholoģi, ikvienam bērnam bija jāmēģina pamatot, kāpēc šī īpašība viņam palīdz?

Paldies bērniem! Uz sadarbību !

Centra psiholoģe-Evita Vaivode-Bērzkalna