Meiteņu ballīte

2013.gada 20.septembrī bērnu centrā „Pepija” bija „Meiteņu ballīte”. Pasākuma galvenās vadītājas- Laura, Amanda un Alise bija piedomājušas pie interesantas programmas. Bija izveidota afiša, uzklāts galds, skanēja deju mūzika. Uz ballīti varēja nākt tie bērni, kuri bija ar mieru ievērot vadītāju izstrādātos noteikumus. Un tie bija: kārtība pasākuma laikā, pieklājīga uzvedība pie galda, piedalīšanās piedāvātajās spēlēs un, protams, kopīga dejošana. Bērni ļoti atbildīgi ievēroja šos noteikumus un jauki pavadīja savu brīvo laiku.
Nākot uz pasākumu, arī ciemiņi atnesa cienastu, tādējādi piedomājot, lai ballītes organizētājām būtu pārsteigums. Pasākuma noslēgumā meitenes veica aptauju vai ballīte bija izdevusies? Apkopojot bērnu atbildes, meitenes secināja, ka pasākums viņiem ir ļoti paticis.
Liels paldies meitenēm par uzdrīkstēšanos un vecākiem par atbalstu. Pašas meitenes atzina, ka novadīt pasākumu patstāvīgi bija gana grūti, bet viņām izdevās un ir apņēmības pilnas līdzīgu pasākumu atkārtot.