Galda spēļu piektdiena

2013. gada 4.oktobrī bērnu centrā „Pepija” bija dzirdama aktīva rosība. Šī diena bija gana neierasta vairākiem bērniem, jo viņi, savu brīvo laiku pavadīja bez datora. 4.oktobra moto bija: „Aizmirsīsim par datorspēlēm un izmantosim galda spēles mūsu atpūtai”. Pasākums sākās ar kopīgu filmas noskatīšanos („Viens pats mājās”).
Centrā „Pepija” ir daudz un dažādas spēles, kuras attīsta bērnu uzmanību, loģisko domāšanu, atmiņu, precizitāti, pacietību utt. Bērni varēja darboties gan individuāli, gan pārī un arī komandā. Tās bija kā sacensības. Bērni izspēlējot noteiktas spēles, ieguva zināmu punktu skaitu, kurus krāja visa pasākuma laikā. Sacensībās piedalījās 29 bērni, pārējie bija kā aktīvi līdzjutēji. Par pasākuma gaitu, punktu skaitīšanu atbildīgas bija pasākuma vadītājas- Laura, Alise un Sabīne.
Pasākuma noslēgumā ikviens dalībnieks saņēma „Pateicību” par piedalīšanos Galda spēļu pēcpusdienā, savukārt, uzvarētāji-diplomus. Ikvienam bērnam kā našķis tika pasniegta garšīga konfekte.