Mūsdienu deju grupai „POZITĪVS” 2 gadu jubileja!

Mūsdienu dejai mēs varam attiecināt arī I.Ziedoņa vārdus ”Viņa mācēja izdejot visu. Viņa izdejoja Mendeļejeva tabulu tik viegli, it kā mēs spēlētu pagalmā lēkšanu pa rūtiņām. Viņa izdejoja prizmas, spektrus un izdejoja piecniekus. Ģeometrija viņai rādījās kā viena deju telpa.”
Deja ir karaliene, kurai pakļaujas, ko mīl un ciena, kuras priekšā paklanās un kura apbur. Karaliene, kas savā patiesākajā būtībā ir savdabīga kustību mistērija, kas sevī ietver milzum daudz pašizteikšanās, kopā saplūšanas un pastarpinātas enerģijas nodošanas iespējas.
Ir pagājuši divi gadi, kopš kolektīvs svinēja savu jubileju. Bet, vai kolektīvs spētu pastāvēt bez lieliskas komandas? Protams, nē! Un šī brīža komandu varētu raksturot šādi: Laura Sevko- kā visjaunākā, Violeta Adamoviča- viscentīgākā, Violeta Grigorjeva- visdzīvespriecīgākā, Montija Bičevska- vissmaidīgākā, Liene Lakstīgala- visneatlaidīgākā, Kristīne Činka- vissaprotošākā, Daniela Gabranova- vispacietīgākā, Anna Ambaine- vissportiskākā, Džesika Nikaļuka- vislokanākā, Daira Skurule- vislabsirdīgākā, Ilona Višņakova- vispiesardzīgākā.
Divu gadu laikā kolektīva sastāvs ir mainījies, bet ir arī dejotājas, kuras grupā dejo jau no pirmās dienas. Meiteņu gribasspēks ir neaprakstāms, kuru pilnveidot viņām palīdz azartiskās, pozitīvās, mērķtiecīgās, talantīgās grupas vadītājas.
Kolektīvu apvieno emocijas, azarts, mīlestība un daudzveidīga horeogrāfija. Vēlme meklēt jaunas idejas, attīstīties un sevi nepārtraukti pilnveidot.
Savu pirmo dzimšanas dienu svinējām Pļaviņu novada kultūras centrā, kā ciemiņus, uz kopīgu un draudzīgu koncertu, uzaicinot dažādas deju grupas un māksliniekus no visas Latvijas. Savukārt, šogad, grupas dalībnieces vienojās par tematisku dzimšanas dienas ballīti atpūtas bāzē „Mailes” Havaju stilā. Dārgumu lādes meklēšana, fotosesija, svinīgais noskaņojums un kopā būšana ar draugiem padarīja šo pasākumu vēl aizraujošāku.
Kopš pirmās dzimšanas dienas esam guvušas lielu pieredzi, piedaloties daudz un dažādos koncertos un pasākumos: koncertos Kalsnavā un Krustpils pagastā, daudzfunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” atklāšanā, Pļaviņu novada Sporta laureāta pasākumā, sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” rīkotajos pasākumos, bērnu Jaungada sagaidīšanas pasākumā Pļaviņu novada kultūras centrā, Latvijas mūsdienu deju sacensībās „Tukuma kauss 2013”, kurā ieguvām Latvia Open 5.vietu B.grupā/nominācijā Juniori, mūsdienu deju kolektīvu radošajā konkursā Latgalē (Daugavpilī), Svarcelšanas sacensībās spiešanās guļus, Māmiņdienas pasākumā Pļaviņu novada Kultūras centrā, pasākumā Sēlpils pagasta Zvejnieku līcī, Pļaviņu aizsargdambja un WI-FI soliņa atklāšanas pasākumā u.c. Dalība pasākumos popularizēja Pļaviņu novada jauniešu māksliniecisko sniegumu, veicināja dalībnieču meistarības izaugsmi un jauniešu centru turpmākās sadarbības iespējas.
Grupas dejotāju sniegums ir ievērots un novērtēts un arī turpmāk ar prieku piedalīsimies Latvijas mūsdienu deju grupu sacensībās un salidojumos.
Grupa ir draudzīgs un vienots kolektīvs, kas ne tikai trenējas dejotprasmē, bet veido arī kolektīva iekšējo dzīvi ar savām tradīcijām un aktivitātēm, piemēram, ekskursijas, pārgājieni. Kolektīvā var sajust atbalstu, pozitīvu uzmundrinājumu un dzīvesprieku.
Paldies meiteņu vecākiem par finansiālo palīdzību un morālo atbalstu. Pļaviņu novada domei par finansiālo atbalstu, izpratni, iespēju pastāvēt un pilnveidoties. Paldies Andrejam Sīmanim par muzikālo priekšnesumu atskaņošanu mūsu rīkotajos pasākumos. Paldies sponsoriem, jo ar sponsoru un vecāku atbalstu katrai dejai ir iegādāti krāšņi un interesanti tērpi.
Un pašām gaviļniecēm, mūsdienu deju grupas „POZITĪVS” meitenēm: spēku, izturību, vēlmi iet uz priekšu, radīt prieku gan sev, gan skatītājiem.

JIC “Ideja” mūsdienu deju grupas “POZITĪVS” vadītājas Tatjana un Karīna Zagorskas