Psiholoģes nodarbība – “…un atkal KRĀSĀS”

Ielūkojamies rudenī: tāds spilgtums, krāsas, neaprakstāmi koša toņu palete, kuru kopā ar centra „Pepija” bērniem akcentējam arī nodarbību ciklā par krāsām.
Šajā nodarbībā krāsas prasīja ļoti lielu bērnu pacietību, uzmanību, precizitāti, jo pamatuzdevums jau ir, caur it kā vienkāršām aktivitātēm, pilnveidot bērna personības profilu kopumā.
Katrs bērns saņēma darba lapu ar uzdevumu- „Atrodi, kas paslēpies zīmējumā?” Bērniem bija jāizkrāso simboli ar noteiktas krāsas zīmuļiem un tikai tad viņi varēja pamanīt darba galveno varoni. Jo vairāk bērni darbojās ar noteiktām krāsām, jo izteiktāks veidojās zīmējuma tēls un bērnu sejās sāka rosīties padarīta darba smaids. Zīmējuma galvenais varonis bija smaidīgs karalis ar kroni galvā. Bet viņš nebija viens. Uz kroņa maliņas varēja saskatīt skaistu, sarkanu taureni.
Šī darba koptēlu visveiksmīgāk saskatīt izdevās: Laurai, Luīzei, Nastjai, Aleksai un Alisei. Paldies meitenēm par mērķtiecību.

Centra psiholoģe
Evita