22 000. apmeklētājs bērnu centrā “Pepija”

…un atkal ievērojam tradīcijas…tāpēc 2013. gada 25.oktobrī bērnu centrā „Pepija” tika sveikts 22 000. apmeklētājs. Šajā reizē tā bija Alise Ruža (3.b).
„Pepija” saka paldies bērniem par aktīvo darbošanos, ieinteresētību un jaukajām emocijām.
Kopā vērosim, kurš būs centra 23 000. apmeklētājs?