Psiholoģes nodarbība – “Košais pašportrets”

2013.gada 25.oktobrī turpinām radoši darboties, domāt, arī fantazēt.
Šajā nodarbībā veidojām savu pašportretu.
Bērniem bija jāatbild uz 10 jautājumiem: mēnesis, kurā esi dzimis; mīļākā krāsa; mīļākie svētki; mīļākā grāmata; kas, Tu gribētu būt, kad izaugsi; mīļākā galda spēle; pats skaistākais notikums; kāda ir Tava rakstura „zelta īpašība” un vislabprātāk braucu ar…?
Izveidojot savu pašportretu, ikviens bērns pilnveidoja savas prezentēšanas prasmes un iepazīstināja pārējos bērnus ar paveikto.
Nodarbības turpinājumā grupas bērni varēja pārbaudīt savu saliedētību, izspēlējot grupas aktivitāti „Lidojošais paklājs”. Šī uzdevuma laikā bērni varēja pārliecināties par savu atbildību vienam pret otru, aizdomāties, kā līdzīgās situācijās notiek ikdienā (mājās, skolā, ar draugiem)? Pēc kopīgās aktivitātes katrs bērns pastāstīja par savām sajūtām, pārdomām un ieklausījās grupas vadītājas ieteikumos.
Paldies Jums bērni par atsaucību un jaukajām emocijām!

Centra psiholoģe
Evita