Psiholoģes nodarbība – veidojam “Seno pilsētu”

2014.gada 24.janvārī psiholoģijas nodarbības atslēgvārds bija „komanda”.

Komandas darbs ir komplicēts. Nav nozīmes, kādas sekmes Tev ir skolā, kāda ir Tava matu, acu krāsa, strādājot komandā, Tev ir jāprot sadarboties ar citiem vienaudžiem, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu vislabākos rezultātus.

Šajā reizē komandām bija pavisam vienkāršs, bet arī gana sarežģīts uzdevums. Stundas laikā, izmantojot plastalīna tehniku bija jāizveido „Senā pilsēta”.

Sākotnēji, bērni veidoja dialogu, lielāku atbildību uzņēmās komandu līderi, kuri iesaistīja pārējos grupas biedrus kopīgā darba procesā, lai sasniegtu mērķi.

Darba procesā valdīja saprotoša, pozitīva un atbildīga gaisotne.

Kopā ar bērniem secinājām, ka vissvarīgākais sadarbojoties citam ar citu bija: pacietība, bildes kopaina, pienākumu sadale, uzticēšanās, prasme ieklausīties/ sadzirdēt, iedrošināt un uzslavēt.

Kad „Senās pilsētas” makets bija gatavs, abas komandas: „Gudrā komanda” un „Viltīgā komanda” prezentēja savu veikumu.

Paldies Santai, Lindai, Aleksai, Amandai, Ričardam, Artūram, Artjomam, Ēvaldam un abu komandu palīgiem, kuri izrādīja interesi un pievienojās darba procesā.

Centra „Pepija” psiholoģe

Evita Vaivode-Bērzkalna