Centra apmeklētāji gatavojas Valentīndienai

Februāra mēnesis, tas ir mēnesis, kurā mēs svinam Valentīndienu. Un arī bērnu centrā „Pepija” šiem svētkiem sākām gatavoties jau laicīgi.

Gaidot svētkus, tika organizētas Valentīndienas radošās darbnīcas ar ieceri, ļaut bērniem aizdomāties, ka šī diena nav tikai mīlētāju diena, bet tie ir mīlestības svētki mums visiem. Un ikviens no mums Valentīndienā savu mīlestību var apliecināt pret vistuvāko cilvēku, kurš ir līdzās: ar labu garastāvokli, mīļu vārdu, apskāvienu un sirsnīgu buču uz vaiga.

Darbojoties radošajās darbnīcās, bērni, savu mīlestību veltīja centra galvenajai iemītniecei Pepijai, jo arī viņa vēlas sagaidīt šos svētku pēc iespējas interesantāk.

Šajā reizē Valentīndienas dekorācijas bija īpaši netradicionālas- dekorāciju veidošanas procesā izmantojām makaronus un pogas un ar karstās līmes palīdzību tas viss tika līmēts izgrieztos sirsniņu trafaretos. Darba process bija aizraujošs un vairāki bērni atzina, ka arī mājas vidē viņi varēs pielietot iegūtās prasmes un idejas.

Centra telpas jau ir izrotātas un atliek vien gaidīt svētkus!

Pasākuma galveno afišu skatīt mūsu mājas lapā: pepijapn.lv

un

tiekamies „Košajos sirsniņsvētkos”