3. novusa sacensības

27. februārī, bērnu centrā, norisinājās NOVUSA SACENSĪBAS. Tajās piedalījās 14 spēlētāji, kuri savas novusa spēlēšanas prasmes pārbaudīja sacenšoties viens ar otru. Pārējie centra apmeklētāji bija kā atbalstītāji. Novusa turnīrs tika rīkots nu jau trešo reizi, jo skolēni ar lielāko prieku savā brīvajā laikā spēlē šo spēli tepat – „Pepijā”. Te var apskatīt rezultātus:

1. – 4. klašu vecuma grupa

1. vieta – Linards Lukss

2. vieta – Artjoms Zagorskis

3. vieta – Elīze Luksa

5.- 6. klašu vecuma grupa

1. vieta – Vladislavs Sakovičs

2. vieta – Ričards Frejs

3. vieta – Andrejs Vipihs

Pārējie spēlētāji saņēma pateicības rakstus.

Ar prieku gribētos redzēt pie novusa galda arī citus centra apmeklētājus! Rezultātā, mazāk laika pavadīsim pie datorspēlēm!

Paldies visiem spēlētājiem, kuri piedalījās šajās sacensībās.

Kā arī, liels paldies Maksimam Magičam, kurš rīkoja novusa sacensības, kā rezultātā, saņēma pateicības rakstu par sacensību organizēšanu un vadīšanu!