Psiholoģes nodarbība – “Emociju šķīvis”

Marta mēnesī, kopā ar bērniem, turpinām darboties arī psiholoģijas nodarbībās. 21.martā, radošā gaisotnē, veidojām katrs savu emociju „šķīvi”. Bērni, brīvā formā, izvēlējās sev tuvāko emocionālo noskaņojumu un mēģināja to vizualizēt uz papīra formāta šķīvjiem. Nodarbības laikā varēja izmantot dažādas tehnikas, bet, galvenokārt, tika trenēta bērnu smalkā rokas motorika.

Psihologs N.Beršteins ir akcentējis, ka jebkurā kustību treniņā tiek vingrināta nevis roka, bet smadzenes. Vienlaicīgi ar roku kustībām norit „valodas” sensorā attīstība, iespēja sevi brīvi izteikt. Kamēr visu pirkstu kustības nekļūst brīvas, atraisītas, pareizas runas attīstība ir ierobežota, ja būs attīstīti roku pirksti, tad, vēl pilnvērtīgāk, attīstīsies arī runa un bērna domāšana. Valoda ir augstākā psihiskā funkcija, kura ir visas komunikācijas un pasaules izziņas pamatā.

Galvas smadzeņu garozā atrodas dažādi centri, kas atbild par noteiktiem procesiem (informācijas uztveršanu, apstrādāšanu un analizēšanu). Zona, kas atbild par runas veidošanu ir cieši saistīta ar zonu, kas atbild par kustībām- kustību secīgumu, precizitāti un sajūtu par kustību. Līdz ar to, stimulējot šo zonu (gan kustoties ar visu ķermeni, gan veicot šīs smalkās pirkstu kustības), kas atbild par kustībām, tiek stimulēts arī blakus esošais valodas centrs.

Darbojoties nodarbībā, tika pilnveidota ne tikai roku kustību veiklība, bet arī bērnu motivācija un griba. Protams, arī ticība pašam sev, ka „Es VARU!”

Noslēgumā ikviens grupas dalībnieks pastāstīja pārējiem par emocijām, kuras tika attēlotas unikālajos emociju „šķīvjos”, mēģinot pamatot, aizstāvēt savu viedokli, kā arī ieklausīties sevī un citos.

Paldies bērniem par kopīgu darbošanos un patiesajām emocijām!

Centra psiholoģe,

Evita Vaivode-Bērzkalna