Pavasara čekpoints 2014

2014.gada 16.maijā centrs „Pepija” aicināja bērnus uz „Pavasara čekpointu”. Komandas darbojās noteiktā teritorijā, pēc vadītāju sniegtās instrukcijas. Galvenā, šīs aktivitātes, ideja ir apkārtnes iepazīšana un komandas sportiskais un atraktīvais azarts. Atrodot attiecīgos objektus dabā, bērniem darba lapā bija jāatzīmē burts, ar kuru tika atzīmēta konkrētā vieta. Katrai komandai bija jācenšas pēc iespējas ātrāk izpildīt dotais uzdevums. Komandas, kuras veiksmīgi atrada visas darba lapā nofotografētās vietas, saņēma otro uzdevumu. No atrastajiem burtiem bija jāizveido teikums. Tas nenācās viegli, bet visi kopā atšifrējām, ka noslēpumainais teikums bija „Pepija aicina uz tēju.” Bet, noslēgumā visi dalībnieki devās stafetē, lai atnestu pēc iespējas vairāk burtiņus, kuri atradās pie „Pavasara čekpointa” objektiem. Šajā aktivitātē vislabāk veicās komandai „Labie trīnīši”.

Kopumā „Pavasara čekpointā” piedalījās 5 komandas („Cepumi”, „Asās acis”, „Bumbieri”, „Labie trīnīši”, „Āboli”), kopā 19 bērni.

Katra komanda balvā saņēma garšīgu sveicienu. Bet speciālbalvu ,izlozes kārtībā, saņēma Anete Kapteine.