Otrās grupas vasaras nometnes “Pepijas Garzeķes piedzīvojumi, 2014″ 2.diena

Katra diena nometnes bērniem ir plānota gan ar izzinošām, gan ar fiziskām aktivitātēm. Otrdiena nebija izņēmums. Diena sākās ar spēli „Uzmini un atrodi!”, komandām negāja viegli, tomēr uzdevums bija veikts un visi priekšmeti tika  uzminēti un atrasti. Interesanta iznāca sveču liešana, jo tas ir darbs, kas prasa lielu uzmanību. Tā kā saulīte nežēloja savus karstos starus, tad visi dalībnieki ilgojās pēc veldzes, tāpēc pelde baseinā bija  ļoti atspirdzinoša. Pēc peldēšanās visi devās uz Zviedru skanstīm, kur cēlā solī, saimnieces pavadīta pastaigājās ķēvīte Grāca. Daži bērni ar sajūsmu piekrita pavizināties zirga mugurā, bet dažiem tas bija izaicinājums. Paldies Mārītei Baltābolai par iedrošināšanu un stāstījumu, visi izmēģināja iespēju iejusties jātnieka lomā.  Atpakaļceļš likās daudz garāks kā turp, un vecāki sagaidīja nogurušus, bet apmierinātus bērnus .