Jautrā diena

Tuvojās vasaras brīvlaika noslēgums. Par godu vasarai centra apmeklētāji izdomāja uzsmaidīt vasarai un ceturtdienu, 28. augustu, pavadīt jautri. No rīta puses lija lietus un debesis bija apmākušās, bet, kad tuvojās laiks rīkotajam pasākumam, debesīs parādījās saule, kura kopā ar bērniem uzsmaidīja vasarai, un visas ieplānotās aktivitātes tika veiktas!

Jautrajā dienā piedalījās 3 komandas:

„RC Cola” – Kristīne Liepiņa, Mārtiņš Zeps, Madara Bogdanova, Patrīcija Zepa, Annija Vīksna un Armands Svencis.

„Spociņš”- Viktorija Suhova, Artūrs Sevko, Artjoms Zagorskis, Malvīne Sakoviča, Santa Rudzīte, Alise Ruža un Keita Aizporiete.

„Delpingo” – Ralfs Pitjukevičs, Laura Sevko, Lelde Petjukeviča, Evita Meļihova, Eva Meļihova, Alekss Mende un Edgars Bērziņš.

Kā arī komandām bija daudz līdzjutēju un atbalstītāju.

Sākumā bērni ar lielu interesi iesaistījās krustvārdu mīklu minēšanā, turpinājumā piedalījās čekpointā „Uzmini un atrodi!” ar jauniem noteikumiem. Katrai komandai bija jāatmin mīkla un jāatrod Pepijas centra teritorijā paslēptais mīklas atminējums. Uzdevums nebija viegls. Lai atminētu, komandai vajadzēja kopā sarunāties, attīstīt savu domāšanu un erudīciju. Un meklējot uzminēto priekšmetu, jāturas bija kopā visai komandai. Kad darbs tika padarīts un priekšmetu teritorijā bija visi atrasti, šīs dienas komandas devās uz sagatavoto teritoriju, lai nospēlētu divas spēles, kuras vadīja Laura Sevko.

Pēc aktīvi pavadītā laika ārā, komandas ar saviem kapteiņiem devās uz centru cept  vafeles. Tad kad bija telpas tika sakārtotas , dalībniekus sagaidīja apbalvošana.

1.vieta komandai „Delpingo”

2.vieta komandai „RC cola”

3.vieta komandai „Spociņš”

Galvenais, ka mēs esam kopā, mums ir jautri un mēs mācāmies izmantot laiku lietderīgi, lai būtu prieks sev un saviem draugiem!

Liels paldies bērniem par aktīvo darbošanos brīvajā laikā!

Paldies Laurai Sevko par spēļu organizēšanu un vadīšanu.

Paldies  Maksimam Magičam par brīvprātīgo darbu.

Sveicu visus bērnus ar mācību gada sākumu!


Mācies, kamēr gudris tiec

Visu labi vērā liec

Dzīve gudra, viltīga

Gudrība tur derīga!


Jūsu Tatjana!


Pepija gaida! 🙂