30 000. centra apmeklētājs

Pirms Ziemassvētkiem, centrs „Pepija” sveica 30 000. centra apmeklētāju – Lindu Kudrjavcevu no 6.a klases. Paldies apmeklētājiem par aktīvo centra apmeklēšanu!

Iededzināsim ceturto Adventes sveci –  Enģeļu sveci!