Mūsdienu deju grupa „CRISTAL” apciemo Antūžu speciālo internātpamatskolu

Daži no mūsdienu dejas grupas „CRISTAL” dejotājiem, 27. janvārī, apciemoja Antūžu speciālo internātpamatskolu, kurā mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Šāda veida brauciens notiek jau otro reizi, uzsākot šo sadarbību ar skolas ritmikas un sporta deju skolotāju Gaidu Cielavu jau novembrī. Skolas audzēkņi ar prieku mūs sagaidīja, lai kopā ar mūsdienu deju grupas dalībniekiem apgūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas dažādos mūsdienu deju stilos. Mēs strādājam ar lielu gandarījumu, lai ikviens bērns varētu attīstīt un pilnveidot sevi arī dažādos mūsdienu deju žanros.