31 000. centra apmeklētājs

31 000. centra apmeklētājs centrā „Pepija”

Tradicionāli, centrā „Pepija” tiek sveikti apaļa skaitļa apmeklētāji.

9. februārī par 31 000. centra apmeklētāju kļuva ELĪNA LIEPIŅA no 6.b klases.

Liels paldies bērniem par aktīvo centra apmeklētību!