Pamācoša nodarbība

2015. gada 10. martā Pļaviņu novada ģimnāzijas 11. klases skolnieks Agris Apkalns novadīja Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrā “Pepija” apmeklētājiem izzinošu nodarbību par pētnieciskā darba tēmu  „Pļaviņu novada sportisti – olimpieši” (darba vadītāja Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Iveta Krastiņa). Darba mērķis – izpētīt Pļaviņu novada sportistu – olimpiešu sporta karjeras gaitas un sniegt ieguldījumu novada sporta vēstures izpētē. Darba uzdevumi – izpētīt Pļaviņu novada sportistu – olimpiešu sporta karjeras gaitas un sniegt ieguldījumu novada sporta vēstures izpētē. Skolēni uzzināja par olimpisko spēļu rašanos, par Pļaviņu novada sportistiem – Pēteri Zeltiņu, Inesi Jaunzemi, Inetu Kravali, Jāni Hermani, Valteru Eiduku, Raimondu Bergmani un viņu sasniegumiem. A. Apkalns iepazīstināja ar darba saturu un pētnieciskā darba izstrādes etapiem, atbildēja uz bērnu jautājumiem.

Paldies Agrim Apkalnam un vēstures skolotājai un darba vadītājai Ivetai Krastiņai par rīkoto nodarbību un iegūtajām zināšanām!